De maand augustus

BEREGENEN.
Om een goede groei te realiseren worden lelies bij een neerslag tekort beregend. In de eerste maanden is het belangrijk dat de bovenste vijf tot vijftien centimeter vochtig blijft.

Het kleinste plantgoed, de schubben, wortelen zeer ondiep. Maar ook het groffere plantgoed is erg kwetsbaar. Dat komt doordat de lelieplant tot aan de bloei voor een groot gedeelte afhankelijk is van de stengelwortels die boven de bol worden gevormd. Na de bloei (of als de bloemknoppen verwijderd zijn) komen de bolwortels meer tot ontwikkeling en kan de lelie vocht aantrekken uit diepere grondlagen. Beregenen gebeurt uit oppervlaktewater of, als dat niet aanwezig is vanuit grondwater. Daarvoor wordt dan een bron geboord. Voor het aanleggen en benutten van een bron is een aanlegvergunning vereist.

GEWASBESCHERMING.
Nadat de planten boven de grond komen wil de teler ze graag beschermen. Vooral bij vochting weer zijn schimmels het grootste probleem waar tegen wordt gespoten. Vanaf augustus stopt de teler met de bespuitingen tegen vuur. Hij hoopt op die manier dat de lelies op een natuurlijke manier afrijpen. Het gewas zal nu door de aantasting van vuur langzamerhand bruin gaan worden en bovengronds afsterven. Zolang de lelies nog groen zijn kunnen er nog wel luizen zijn die virussen overdragen. Het gewas wordt daartegen nog beschermd door een bespuiting met minerale olie. Luizen zijn actief bij een temperatuur hoger dan 12 graden Celcius. Naarmate de planten ouder worden ontwikkelen ze ouderdomsresistentie. De overdracht van virus door een besmette luis heeft dan geen schadelijke gevolgen meer. In Nederland mogen alleen gewasbeschermingsmiddelen en biociden verhandelt en gebruikt worden die op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten. Uitzonderingen daargelaten, worden toelatingen verleend door het Ctgb. Controle op naleving vindt plaats door de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

0252-536950

Postbus 175
2180 AD HILLEGOM

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl