Gedragsregels

Verantwoord telen

In sommige gemeenten hebben bollentelers onderling een gedragscode afgesproken. In tien regels is vastgelegd waar de telers zich aan willen houden. Dit gedragsadvies is in de gemeente Hardenberg gebruikt als basis voor een convenant dat op 23 mei 2014 getekend is door de Werkgroep Bloembollenteelt Hardenberg, de gemeente, de telers, KAVB Kring Noord Nederland en de LTO Noord afdeling Hardenberg. Ondertussen hebben ook de gemeenten Hunze en Aa, Tubbergen en Coevorden een getekend convenant.

Gedragsadvies lelieteelt Noord- en Oost Nederland 2.0, 10 puntenplan

1. Respect
Wij laten anderen in hun waarde. We praten met elkaar als collega’s. We staan open voor kritiek en andere opvattingen.

2. Integriteit
We doen wat we zeggen en komen onze afspraken na. We zijn betrouwbaar, kunnen uitleggen wat we doen en respecteren grenzen en gevoelens van anderen.

3. Professionaliteit
Wij werken in een sector waar kwaliteit van product en werken hoog in het vaandel staan en stralen dat ook uit. We lossen problemen snel en adequaat op en durven initiatieven te nemen om tot oplossingen te komen.

4. Zorgzaamheid
We zijn vriendelijk en luisteren naar omwonenden. Onze bedrijfsvoering is transparant en oplossingsgericht, waarbij we wel onze grenzen aangeven en duidelijk zijn. We kunnen terugvallen op ons eigen onderzoeksplatform en onze belangenbehartigers.

5. Veiligheid
Wij respecteren alle wettelijke veiligheidsregels en zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Wij conformeren ons aan de Cao open teelten.

6. Gedrag
6.1 Wij willen netjes werken op alle fronten en dat ook uitstralen. We informeren omwonenden over onze perceelskeuze.
6.2 Omwonenden kunnen altijd aangeven dat bepaalde werkzaamheden als storend ervaren worden en wij houden daar zoveel als mogelijk rekening mee. Wij hebben de juiste apparatuur om gewasbescherming toe te passen en goed opgeleide mensen. Spuitlicentie en keuring van de apparatuur zijn voorwaarden waaraan wij voldoen. Ook gebruiken wij alleen wettelijk toegelaten middelen.
6.3 We houden bij de perceelsindeling rekening met gevoelige objecten zoals scholen en sporthallen en met de bescherming van omwonenden. We benutten daarbij de mogelijkheden die de Ecological Focus Areas (EFA’s), als onderdeel van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, vanaf 2015 bieden. Wanneer een grondontsmetting noodzakelijk is, respecteren wij de voorgeschreven bufferzone.
6.4 In het verkeer gedragen wij ons voorbeeldig en zorgen dat modder snel wordt verwijderd en wij zorgen voor waarschuwingsborden, schone spiegels en verlichting. Indien mogelijk rijden we rondjes van en naar perceel om bermen te beschermen. Wij zijn zuinig op de openbare ruimte en herstellen eventueel door ons veroorzaakte schade aan bermen zelf.

7. Openheid
Wij organiseren, of zijn deelnemer aan, open dagen op onze bedrijven en geven uitleg over de bedrijfsprocessen. Als er vragen zijn maken we daar tijd voor en verwijzen zo nodig naar deskundigen.

8. Vragen
Als er vragen of klachten zijn komen die snel bij de betreffende teler. Vragen en klachten die bij overheden binnenkomen worden ook snel aan ons doorgegeven. Wij zien een klacht als een kans om te verbeteren en niet als een bedreiging.

9. Houding
Wij zijn trots op ons vak en oefenen dat met veel gedrevenheid uit. Dit dragen wij graag uit en zullen de gelegenheid te baat nemen om dit tot uiting te brengen met snijbloemen.

10. Economie
Bollenteelt in het algemeen en lelieteelt in het bijzonder heeft een grote economische bijdrage in de omgeving omdat het arbeidsintensief is en deze arbeid veelal in de directe omgeving wordt verkregen. Medewerkers, toeleveringsbedrijven en dienstverlenende bedrijven komen vaak uit de buurt. Wij hechten eraan om dit ook van zo dichtbij mogelijk te organiseren.

 

 

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

0252-536950

Postbus 175
2180 AD HILLEGOM

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl