Economie

Economisch belang


De bloembollensector heeft haar wortels in Nederland met een marktaandeel van plm. 60% van de wereldproductie in bloembollen, terwijl de Nederlandse handelsbedrijven 85% van de wereldhandel voor hun rekening nemen. Het aansprekende assortiment en de diepgaande kennis van bloembollen en bolbloemen heeft Nederland een voorsprong gegeven, die moeilijk in te halen is door andere landen.


De exportwaarde van de sector bedraagt plm. 600 mln. euro, waarvan ruim 55% naar landen buiten de Europese Unie wordt verstuurd. Naar schatting 250 miljoen daarvan komt voor rekening van de leliesector.


De Verenigde Staten is altijd al de belangrijkste afzetmarkt geweest, terwijl Japan in de jaren negentig de belangrijkste groeimarkt voor de sector was. Op dit moment zijn dat China en Rusland, die sterk klimmen op de lijst van grootste afnemerslanden. Binnen Europa is de afzet al jarenlang stabiel, waarbij achtereenvolgens Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de lijst aanvoeren. Ook de vier Scandinavische landen zijn voor de sector zeer belangrijke afzetgebieden.


Doordat het enkele jaren duurt voordat de schubbolletjes kunnen worden verkocht als leverbare bollen voor de snijbloementeelt vertegenwoordigen leliebollen een flinke waarde. Doordat ze zich zo goed vermeerderen is de rentabiliteit in de afgelopen jaren onder druk komen te staan.


In totaal werkten er in 2012 19.700 vaste arbeidskrachten in de bloembollensector (Iedere hectare 0,83). De leliesector zal daarin naar schatting een aandeel van 4.500 fte. hebben.


Regio's


De handel van bloembollen is geconcentreerd in de Bloembollenstreek. De teelt daarentegen is steeds meer verspreid over Nederland. Vooral door de vraag naar grond om groei van het areaal lelies mogelijk te maken is de sector flink uitgebreid in Oost Nederland. Limburg, Drenthe en Overijssel zijn uitgegroeid tot belangrijke teeltgebieden voor de Oriëntal lelies. Dit is een type lelie dat zich goed ontwikkelt op gronden met een vrij lage zuurgraad. Vaak worden de lelies op contract geteeld voor de telers uit de oorspronkelijke teeltgebieden in Noord-Holland en Flevoland. De bloementeelt is voor een belangrijk deel gevestigd in het Westland.

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

0252-536950

Postbus 175
2180 AD HILLEGOM

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl