Onze sector

Nederland kent ruim 1500 bloembollentelers, die zich gespecialiseerd hebben in de teelt van één of meerdere gewassen. Lelie heeft na tulp het grootste areaal in Nederland.

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de branchevereniging van de bloembollensector. De KAVB is actief op regionaal, landelijk en internationaal niveau. In de regionale en landelijke bestuursorganen zijn veel ondernemers actief.

De belangrijkste activiteiten van de KAVB betreffen: collectieve belangenbehartiging, het verstrekken van kennis- en informatie aan de leden en dienstverlening voor leden. De inhoudelijke speerpunten van de vereniging zijn duurzaamheid, ondernemerschap, kwaliteit en het imago van de sector en haar producten.

Het Leliefonds van de KAVB heeft een deel financiering bijgedragen aan deze website. Bij dat fonds zijn telers uit heel Nederland aangesloten.

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

0252-536950

Postbus 175
2180 AD HILLEGOM

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl