Oprichting

Deze website is gemaakt voor de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB-) Kring Noord- en Oost Nederland. In deze Kring worden veel lelies geteeld. Vaak is er een relatie; de telers in deze regio hebben vaak afspraken met teeltbedrijven in Noord- en Zuid Holland. De meeste exportbedrijven zijn eveneens gevestigd in de traditionele bollengebieden.

De leden van de Kring zijn afkomstig uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Bollenteelt is voor dit gebied een relatief nieuwe bedrijfstak die zich erg goed ontwikkelt. De kapitaalsintensieve teelt zorgt voor veel innovatie en de nodige werkgelegenheid. Door te telen op percelen waar nog nooit eerder lelies groeiden wordt de kans op ziekten verkleind. In vaktaal wordt zoiets een reizende bollenkraam genoemd. De vele vervoersbewegingen en het werken met spuittractoren die het gewas gezond moeten houden roept bij sommige betrokken burgers vragen op. In deze website wordt getracht te voorzien in de behoefte aan informatie.

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

0252-536950

Postbus 175
2180 AD HILLEGOM

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl