Lelieteelt actueel

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Uitspraak gebruik pesticiden bij lelieteelt slaat in als een bom’. De Tweede Kamerleden Vedder (CDA) en Van Campen (VVD) hebben deze vragen gesteld.

Bloemschikken, er per ongeluk langslopen of een bosje aannemen. Stuifmeelvlekken zit in no time op je kleding. En die kunnen nog best wel eens hardnekkig zijn. Zeker het stuifmeel van de lelie kan flinke vlekken maken. Hoe je ze eruit krijgt? We vertellen het je!

Van de 9,3 miljoen kilo chemische werkzame stoffen die in 2019 in de Nederlandse landbouw zijn gebruikt, is ruim 40 procent bestemd voor de bestrijding van schimmelziekten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de categorie fungiciden is de meeste winst te boeken rond het terugdringen van chemische gewasbescherming. Maar is het mogelijk om in open teelten na 2030 geen fungiciden meer te gebruiken? En zo ja, hoe dan?

Vorige week zijn de eerste lelies geplant. Deze proef bevat verschillende objecten met verschillende blad meststoffen, om te zorgen voor een vitalere plant die minder vatbaar is voor schimmels. Met minder chemie een gezondere plant.

Zie het twitterbericht van Duurzame Bollenteelt Drenthe

 

Wie oogst onze groenten, plukt het fruit, wie snijdt de bloemen en wie gaat varkens verwaarden? Deze vragen houden werkgevers in de land- en tuinbouw bezig. Zij maken zich grote zorgen over de beschikbaarheid van voldoende personeel voor het komende oogstseizoen. 

Syngenta doet veel research in de sierteelt op het gebied van spuittechniek en werkt met partners en klanten proeven uit om de werking van producten te optimaliseren. Bekijk dit verslag van een spuitproef in de lelieteelt.

 

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft afgelopen week diverse besluiten genomen. Glastuinbouw Nederland zet de voor de glastuinbouw belangrijke besluiten op een rijtje, hieronder overgenomen. Het gaat om drie besluiten over schimmelbestrijdingsmiddelen.

Provincie Drenthe wil een grens stellen aan het draineren en oppompen van grondwater rond Natura 2000-gebieden. Niet langer wordt gekeken naar de individuele belasting die dat oplevert voor de natuur, maar naar de totale belasting.

De bollensector is een onderzoek gestart naar aaltjesbestrijding in combinatie met integraal bodembeheer. Duurzame verbetering van de grond vormt de basis van het project.

De rechtbank in Assen heeft een 44-jarige lelieteler uit Vledder vrijgesproken van het lozen van spoelwater (met resten van bestrijdingsmiddelen) in een ven op een bosperceel. Het perceel aan de Middenweg in Vledder maakt deel uit van een Natura 2000-gebied. De wet natuurbescherming zou zijn overtreden. Dat gebeurde in november 2017.
Politieke partijen DSW, VVD en CDA van de gemeente Westerveld presenteerden vandaag de plannen van het nieuwe college. In het nieuwe coalitieakkoord wordt geen woord gerept over de controversiële thema's in de gemeente, zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt.

Op vrijdag 1 april 2022 vond in het gemeentehuis van Westerveld de officiële aftrap van het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe plaats. In dit driejarige traject wordt in de gemeente Westerveld ervaring opgedaan in de praktijk, met experimenten en onderzoeken in proefvelden op het land. Doel is om te komen tot een meer duurzame en vitale lelieteelt, in de eerste plaats in de gemeente Westerveld, maar die ook kan leiden tot duurzame teelten met minimale milieu impact op landelijke schaal.

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

0252-536950

Postbus 175
2180 AD HILLEGOM

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl