Lelieteelt actueel

De bollensector is een onderzoek gestart naar aaltjesbestrijding in combinatie met integraal bodembeheer. Duurzame verbetering van de grond vormt de basis van het project.

Voor de verduurzaming van de bloembollenteelt is niet alleen virusvrij uitgangsmateriaal nodig, stellen de deelnemers aan project 'Bollen@bodem & aaltjes: integraal aangepakt'. Ook de grond waarin de bollen groeien, moet schoon zijn. Een complicerende factor daarbij is dat bollentelers grond veelal huren.

Om dit te ondervangen, ontwikkelt Wageningen University & Research op basis van het Bodemkwaliteitsplan een methode waarmee telers die grond huren aan de duurzaamheid van een perceel kunnen werken. Door beschikbare data breder te delen, kunnen gebruikers van de grond slimmere bouwplannen maken, waarbij zij rekening houden met de problemen van een perceel. Die problemen hebben vaak te maken met aaltjes, blijkt uit een knelpuntenanalyse van de sector.

Aanvullend onderzoek

De sector gaat aanvullend onderzoek uitvoeren naar onder meer waardplantstatus, schadegevoeligheid, de beheersing van stengelaaltjes en een beheersingsstrategie voor vrijlevende aaltjes. Daarbij wordt ook kennis uit andere onderzoeken, bijvoorbeeld in de akkerbouw, meegenomen.

 

In het project werken Wageningen University & Research, Vertify, kennisinstellingen, greenports, brancheorganisaties voor de bloembollenteelt en akkerbouw, onderwijsinstellingen, adviseurs en toeleveranciers met elkaar samen.

Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/05/25/bollensector-start-onderzoek-aaltjesbestrijding

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

0252-536950

Postbus 175
2180 AD HILLEGOM

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl