Lelieteelt actueel

Op vrijdag 1 april 2022 vond in het gemeentehuis van Westerveld de officiële aftrap van het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe plaats. In dit driejarige traject wordt in de gemeente Westerveld ervaring opgedaan in de praktijk, met experimenten en onderzoeken in proefvelden op het land. Doel is om te komen tot een meer duurzame en vitale lelieteelt, in de eerste plaats in de gemeente Westerveld, maar die ook kan leiden tot duurzame teelten met minimale milieu impact op landelijke schaal.

In het Programma werken overheden, de telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen om de lelieteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Dit gebeurt door het delen van kennis, kijken wat werkt en het met elkaar zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die omwonenden ervaren. De telers zijn inmiddels al met diverse veldproeven aan de slag.

 

Lees verder bij de bron. 

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

0252-536950

Postbus 175
2180 AD HILLEGOM

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl